Symfonie _IC.jpg

Symfonie (Wooden) Interchangable, Regular Length Needles

from 5.75
Symfonie IC Short.jpg

Symfonie (Wooden), Interchangable, Short Length Needles

5.75
Karbonz IC.jpg

Karbonz (Carbon Fibre), Interchangable, Regular Length Needles

from 9.99
Karbonz IC.jpg

Karbonz (Carbon Fibre), Interchangable, Short Length Needles

9.99
Nova IC.jpg

Nova (Metal), Interchangable, Regular Length Needles

from 4.99
Karbonz DPN.jpg

Karbonz (Carbon Fibre), Double Pointed, 15cm Length Needles

from 9.99
Zing Multicolor DPN.jpg

Zing (Metal), Double Pointed, 15cm Length Needles

from 5.20
Cable.jpg

Cable for Interchangable Needles

2.35
karbonz single point.jpg

Karbonz (Carbon Fibre), Single Point, 25cm Length Needles

from 8.75
karbonz single point.jpg

Karbonz (Carbon Fibre), Single Point, 35cm Length Needles

from 8.75
symfonie single point.jpg

Symfonie (Wooden), Single Point, 25cm Length Needles

from 7.50
symfonie single point.jpg

Symfonie (Wooden), Single Point, 30cm Length Needles

from 8.75
symfonie single point.jpg

Symfonie (Wooden), Single Point, 35cm Length Needles

from 9.99
symfonie fixed circular.jpg

Symfonie (Wooden), Fixed circular, 25cm Length Needles

6.50
symfonie fixed circular.jpg

Symfonie (Wooden), Fixed Circular, 40cm Length Needles

from 6.30
symfonie fixed circular.jpg

Symfonie (Wooden), Fixed Circular, 50cm Length Needles

6.50
symfonie fixed circular.jpg

Symfonie (Wooden), Fixed Circular, 60cm Length Needles

from 6.60
symfonie fixed circular.jpg

Symfonie (Wooden), Fixed Circular, 80cm Length Needles

from 6.60
symfonie fixed circular.jpg

Symfonie (Wooden), Fiexed Circular, 100cm Length Needles

7.99
nova fixed circular.jpg

Nova (Metal), Fixed Circular, 40cm Length Needles

4.99
nova fixed circular.jpg

Nova (Metal), Fixed Circular, 60cm Length Needles

4.99
nova fixed circular.jpg

Nova (Metal), Fixed Circular, 80cm Length Needles

4.99